Loading...
loading...

Hoax, Masyumi, dan PKI: Kisah Berita Bohong di Tahun 50-an

...itu menurut hukum Islam adalah kufur. Keempat, barangsiapa yang menganut komunisme dengan pengertian, kesadaran dan keyakinan akan benarnya paham komunisme yang nyata-nyata bertentangan, menentang, dan memusuhi Islam itu, maka adalah...